Aanbod
 •   Maak een afspraak
 • Pediatrische kinesitherapie

  Psychomotorische kinesitherapie

  Wanneer de arts, school of ouders een probleem opmerken bij een kind kan een aanmelding voor kinesitherapie een mogelijks volgende stap zijn.
   

  Psychomotoriek is een term die het cognitieve (bv. ruimtelijke inzicht), het emotionele (bv. zelfvertrouwen) en het motorische aspect (bv. motorische vaardigheid) omvat. In psychomotore kinesitherapie wordt er dus gewerkt met het lichaam met de grootste focus uiteraard op de fijne en grove motoriek.
   

  Na een psychomotorisch onderzoek van het kind, kan indien nodig een behandelingsplan met doelstellingen worden opgesteld in samenspraak met de ouders en de school. Er wordt bekeken welke hulpvragen naar voor komen en welke stappen we kunnen ondernemen om hieraan te werken met het kind, de ouders, de school, …
   

  Doelgroep:

  • Developmental Coordination Disorder (DCD)
  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Verstandelijke handicap
  • Fijn- en/of grofmotorische moeilijkheden
  • Schrijfmotorische problemen
  • Visueel ruimtelijke problemen/oriëntatieproblemen


  Ontwikkelingsstimulatie
  Ieder kind heeft een eigen tempo en een eigen manier om te ontwikkelen. Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend. De ontwikkeling van een kind is gebaseerd op het bereiken van verschillende opeenvolgende motorische mijlpalen (omrollen, zitten, kruipen, staan, stappen…). Wanneer er een vertraging wordt opgemerkt bij het bereiken van deze mijlpalen, kan ontwikkelingsstimulatie door een pediatrische kinesitherapeut worden voorgeschreven.
   

  Doelgroep:

  • Motorische achterstand: niet komen tot omrollen, zitten, kruipen, stand…
  • Voorkeurshouding
  • Poepschuivers
  • Orthopedische problemen: klompvoetjes, torticollis…
  • Prematuur geboren baby’s

   
  Ademhalingskinesitherapie
  Verschillende aandoeningen kunnen zorgen voor vastzittend slijm in de longen of luchtwegen. Hierdoor wordt de longcapaciteit beperkt en kunnen er ademhalingsmoeilijkheden ontstaan. Het doel van ademhalingskinesitherapie is het vrijmaken van de luchtwegen en longen aan de hand van autogene drainage technieken.
   

  Meest voorkomende luchtwegaandoeningen:

  • Longontsteking of luchtweginfectie
  • Astma
  • Mucoviscidose
  • RSV


  Typ 10

  Typ10 is een kindvriendelijke methode om blind te leren typen. Dit gebeurt op een speelse manier aan de hand van kleuren, versjes, prenten, spelletjes… Er wordt beroep gedaan op alle zintuigkanalen waardoor het gemakkelijker is de plaats van de letter te onthouden en alles te automatiseren. Het aanleren gebeurt zonder tijdsdruk, zodat ieder kind op zijn eigen tempo kan leren.
  De typcursus is bedoeld voor alle kinderen vanaf ongeveer 9 jaar (vanaf 3de leerjaar). Deze methode is ook heel geschikt voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen.

  Fien Maenhaut

  Perinatale kinesitherapie

  Prenataal
  Er wordt voornamelijk gewerkt op vraag van de zwangere vrouw en haar partner. Prenatale kinesitherapie omvat zowel oefeningen en tips voor het verlichten van klachten als oefeningen en tips die je kan gebruiken tijdens de bevalling zelf. Er wordt eveneens informatie gegeven over perstechnieken en ademhalingstechnieken om de weeën op te vangen.
   

  Postnataal
  Postnatale oefeningen worden opgestart na de nacontrole bij de gynaecoloog (6 tot 8 weken na de bevalling). De oefeningen zijn vooral gericht op het versterken van de rugspieren, buikspieren en bekkenbodemspieren. De oefeningen beginnen vrij analytisch en bouwen op naar een meer functionele toepassing.